• تولیدگلاب وعرقیات گیاهی استحصال الکل ارگانیک باخلوص ودرصدبالا
  • انواع دیگ خمره ای آلومینیومی درابعادمختلف بدون هنگام استحصال
  • مهاجراستیل توزیع 0 تا 100 دستگاه وابزارتخمیروتقطیرسفارشی
  • احیاء کسب وکارخانگی باتجهیزابزارولوازم مهاجراستیل
  • انواع ابزارتقطیربومی سازی شده درایران وجهان
  • صنعت تقطیرتاریخچه قدیمی وکارایی جهانی دارد
  • مهاجراستیل اولین ابداع کننده کندانسوریرقی فن دار
  • پکیج مونتاژشده ابزارتقطیرکامل آماده بهره وری

()

 مهاجراستیل تامین کننده صفرتاصد سفارشات شما درسراسرایران


   


برجسته ترین ها

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری
دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری
دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری
کندانسورخنک کننده تقطیر
کندانسورخنک کننده تقطیر
دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری
فیلتر تصفیه ذغال اکتیو
قرابه شیشه ای

قرابه شیشه ای

25,000تومان

آبمیوه و آب انگورگیری ارگانیک
قفل هوا-هوابند

قفل هوا-هوابند

15,000تومان

الکل سنج

الکل سنج

70,000تومان

میکسرهمزن وخردکننده عرقگیری
مزورمدرج الکل سنج
کاغذصافی

کاغذصافی

25,000تومان

 ترموستات دیجیتالی
ترمومترمارک پکنز
قرابه شیشه ای

قرابه شیشه ای

55,000تومان

سوپاپ مخصوص قفل هوا
چوب پنبه

چوب پنبه

8,000تومان

مخمر

مخمر

115,000تومان

مشک برقی-کره گیر

مشک برقی-کره گیر

500,000تومان

هیدرومتر-چگالی سنج
میکسرهمزن وخردکننده عرقگیری
دبه پلاستیکی بشکه پلاستیکی
دی آمونیوم هیدروژن فسفات
یست اکسترکت

یست اکسترکت

110,000تومان

شیلنگ سیلکونی

شیلنگ سیلکونی

50,000تومان

چوب بلوط ناگت بلوط
تراشه بلوط

تراشه بلوط

60,000تومان

کاور الکل سنج

کاور الکل سنج

15,000تومان

کاغذ صافی

کاغذ صافی

15,000تومان

سطل پانچ استیل تفاله گیر
سماوراستیل گازی

سماوراستیل گازی

980,000تومان

بشکه بلوط

بشکه بلوط

3,900,000تومان

تبدیل2به1

تبدیل2به1

70,000تومان

تراشه بلوط

تراشه بلوط

45,000تومان

ذغال اکتیو-کربن فعال
رطوبت سنج دماسنج
مالت اکسترکت

مالت اکسترکت

90,000تومان

ویگرو شیشه ای

ویگرو شیشه ای

160,000تومان

پ هاش مترPH-meter

پ هاش مترPH-meter

320,000تومان

پارو چوبی

پارو چوبی

120,000تومان

چربی سنج شیر

چربی سنج شیر

75,000تومان

چوب بلوط ناگت بلوط
قرابه شیشه ای

قرابه شیشه ای

25,000تومان

قفل هوا-هوابند

قفل هوا-هوابند

15,000تومان

الکل سنج

الکل سنج

70,000تومان

کاغذصافی

کاغذصافی

25,000تومان

قرابه شیشه ای

قرابه شیشه ای

55,000تومان

چوب پنبه

چوب پنبه

8,000تومان

مخمر

مخمر

115,000تومان

مشک برقی-کره گیر

مشک برقی-کره گیر

500,000تومان

یست اکسترکت

یست اکسترکت

110,000تومان

شیلنگ سیلکونی

شیلنگ سیلکونی

50,000تومان

تراشه بلوط

تراشه بلوط

60,000تومان

کاور الکل سنج

کاور الکل سنج

15,000تومان

کاغذ صافی

کاغذ صافی

15,000تومان

سماوراستیل گازی

سماوراستیل گازی

980,000تومان

بشکه بلوط

بشکه بلوط

3,900,000تومان

تبدیل2به1

تبدیل2به1

70,000تومان

تراشه بلوط

تراشه بلوط

45,000تومان

مالت اکسترکت

مالت اکسترکت

90,000تومان

ویگرو شیشه ای

ویگرو شیشه ای

160,000تومان

پ هاش مترPH-meter

پ هاش مترPH-meter

320,000تومان

پارو چوبی

پارو چوبی

120,000تومان

چربی سنج شیر

چربی سنج شیر

75,000تومان