• تولیدگلاب وعرقیات گیاهی استحصال الکل ارگانیک باخلوص ودرصدبالا
  • انواع دیگ خمره ای آلومینیومی درابعادمختلف بدون هنگام استحصال
  • مهاجراستیل توزیع 0 تا 100 دستگاه وابزارتخمیروتقطیرسفارشی
  • احیاء کسب وکارخانگی باتجهیزابزارولوازم مهاجراستیل
  • انواع ابزارتقطیربومی سازی شده درایران وجهان
  • صنعت تقطیرتاریخچه قدیمی وکارایی جهانی دارد
  • مهاجراستیل اولین ابداع کننده کندانسوریرقی فن دار
  • پکیج مونتاژشده ابزارتقطیرکامل آماده بهره وری

جديدترين ها

میکسر همزن و خردکن عرقگیری
میکسر همزن

میکسر همزن

150,000تومان

مایع زلال کننده

مایع زلال کننده

80,000تومان

کندانسورخنک کننده تقطیر
آلفا آمیلاز

آلفا آمیلاز

60,000تومان

فیلترریجنت باتل

فیلترریجنت باتل

290,000تومان

ریسه مسی داخل شیلنگی
تشتک زن پرس درب شیشه
دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری
دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری
فیلترتامپر

فیلترتامپر

930,000تومان

فیلترتامپر

فیلترتامپر

1,150,000تومان

فیلترتامپر

فیلترتامپر

660,000تومان

واشرسیلیکونی

واشرسیلیکونی

45,000تومان

خامه گیر چرخ شیر

خامه گیر چرخ شیر

5,000,000تومان

لوله شیشه ای

لوله شیشه ای

75,000تومان

سماور ذغالی هیزمی
سطل پانچ استیل تفاله گیر
دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری
دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

5,190,000تومان 5,360,000تومان

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

3,150,000تومان 3,280,000تومان

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

2,490,000تومان 2,600,000تومان

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

1,920,000تومان 2,000,000تومان

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

5,650,000تومان 5,830,000تومان

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

5,230,000تومان 5,390,000تومان

چیپس بلوط

چیپس بلوط

30,000تومان

چیپس بلوط

چیپس بلوط

15,000تومان

چوب بلوط ناگت بلوط
چوب بلوط ناگت بلوط
چوب بلوط ناگت بلوط
جوب بلوط ناگت بلوط
قرابه شیشه ای

قرابه شیشه ای

65,000تومان

هیدرومتر-چگالی سنج
دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

3,974,000تومان 4,140,000تومان

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

2,679,000تومان 2,790,000تومان

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

2,218,000تومان 2,310,000تومان

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری
مزور الکل سنج

مزور الکل سنج

30,000تومان

هیدرومتر-چگالی سنج
هیدرومتر-چگالی سنج
هیدرومتر-چگالی سنج
هیدرومتر-چگالی سنج
هیدرومتر-چگالی سنج
هیدرومتر-چگالی سنج
هیدرومتر-چگالی سنج
هیدرومتر-چگالی سنج
هیدرومتر-چگالی سنج
هیدرومتر-چگالی سنج
هیدرومتر-چگالی سنج
منقل سرخپوستی صحرایی
ویگرو شیشه ای

ویگرو شیشه ای

385,000تومان

ویگرو شیشه ای

ویگرو شیشه ای

235,000تومان

دماسنج جیوه ای

دماسنج جیوه ای

70,000تومان

چفت وگیره فلزی

چفت وگیره فلزی

10,000تومان

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری
دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری
دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری
دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری
دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری
فیلترتامپر

فیلترتامپر

1,100,000تومان

فیلترتامپر

فیلترتامپر

660,000تومان

فیلترتامپر

فیلترتامپر

500,000تومان

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری
واشر سیلیکونی

واشر سیلیکونی

110,000تومان

واشر سیلیکونی

واشر سیلیکونی

120,000تومان

واشر سیلیکونی

واشر سیلیکونی

100,000تومان

واشر سیلیکونی

واشر سیلیکونی

70,000تومان

واشر سیلیکونی

واشر سیلیکونی

55,000تومان

واشر سیلیکونی

واشر سیلیکونی

50,000تومان

سطل پانچ استیل تفاله گیر
سطل پانچ استیل تفاله گیر
سطل پانچ استیل تفاله گیر
سطل پانچ استیل تفاله گیر
سطل پانچ استیل تفاله گیر
سطل پانچ استیل تفاله گیر
سطل پانچ استیل تفاله گیر
سطل پانچ استیل تفاله گیر
سطل پانچ استیل تفاله گیر
سطل پانچ استیل تفاله گیر
سطل پانچ استیل تفاله گیر
میکسر همزن

میکسر همزن

150,000تومان

مایع زلال کننده

مایع زلال کننده

80,000تومان

آلفا آمیلاز

آلفا آمیلاز

60,000تومان

فیلترریجنت باتل

فیلترریجنت باتل

290,000تومان

فیلترتامپر

فیلترتامپر

930,000تومان

فیلترتامپر

فیلترتامپر

1,150,000تومان

فیلترتامپر

فیلترتامپر

660,000تومان

واشرسیلیکونی

واشرسیلیکونی

45,000تومان

خامه گیر چرخ شیر

خامه گیر چرخ شیر

5,000,000تومان

لوله شیشه ای

لوله شیشه ای

75,000تومان

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

5,190,000تومان 5,360,000تومان

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

3,150,000تومان 3,280,000تومان

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

2,490,000تومان 2,600,000تومان

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

1,920,000تومان 2,000,000تومان

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

5,650,000تومان 5,830,000تومان

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

5,230,000تومان 5,390,000تومان

چیپس بلوط

چیپس بلوط

30,000تومان

چیپس بلوط

چیپس بلوط

15,000تومان

قرابه شیشه ای

قرابه شیشه ای

65,000تومان

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

3,974,000تومان 4,140,000تومان

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

2,679,000تومان 2,790,000تومان

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

دستگاه تقطیرگلابگیری-عرقگیری

2,218,000تومان 2,310,000تومان

مزور الکل سنج

مزور الکل سنج

30,000تومان

ویگرو شیشه ای

ویگرو شیشه ای

385,000تومان

ویگرو شیشه ای

ویگرو شیشه ای

235,000تومان

دماسنج جیوه ای

دماسنج جیوه ای

70,000تومان

چفت وگیره فلزی

چفت وگیره فلزی

10,000تومان

فیلترتامپر

فیلترتامپر

1,100,000تومان

فیلترتامپر

فیلترتامپر

660,000تومان

فیلترتامپر

فیلترتامپر

500,000تومان

واشر سیلیکونی

واشر سیلیکونی

110,000تومان

واشر سیلیکونی

واشر سیلیکونی

120,000تومان

واشر سیلیکونی

واشر سیلیکونی

100,000تومان

واشر سیلیکونی

واشر سیلیکونی

70,000تومان

واشر سیلیکونی

واشر سیلیکونی

55,000تومان

واشر سیلیکونی

واشر سیلیکونی

50,000تومان