• دیگ عرق ساز نی قازان پرفروش
  • تولیدوتوزیع انواع همزن برقی آب انگورگیر
  • مرکزتوزیع انواع قرابه

کندانسوربرقی

کندانسوربرقی

فهرست انواع کندانسوربرقی دارای رادیاتورو فن قوی


کندانسورتقطیر1لیتری دیمردار

کندانسورتقطیر1لیتری دیمردار

تمامی کندانسورهای خنک کننده برقی استیل مهاجر دارای ثبت برند و ثبت طرح صنعتی و علامت استاندارد ای..

1,100,000تومان

کندانسورتقطیر1لیتری دیمردار

کندانسورتقطیر1لیتری دیمردار

کندانس برقی دیمردار لوله استیل:سایز ۱مناسب دیگ4 لیتر تا 25 لیترتوجه:تمامی کندانسورهای خنک کننده برقی..

1,300,000تومان

کندانسورتقطیر2لیتری دیمردار

کندانسورتقطیر2لیتری دیمردار

کندانس برقی دیمردار لوله استیل:سایز ۱مناسب دیگ25 لیتر تا 50لیترتوجه:تمامی کندانسورهای خنک کننده برقی..

1,600,000تومان

کندانسورتقطیر3لیتری دیمردار

کندانسورتقطیر3لیتری دیمردار

کندانس برقی دیمردار لوله استیل:سایز ۱مناسب دیگ50 لیتر تا 70لیتر ویا 2عدد دستگاه 10تا25لیتری به طور ه..

2,100,000تومان

کندانسورتقطیر۲لیتری دیمردار

کندانسورتقطیر۲لیتری دیمردار

توجه:تمامی کندانسورهای خنک کننده برقی استیل مهاجر دارای ثبت برند و ثبت طرح صنعتی و علامت استاندا..

1,225,000تومان

کندانسورتقطیر۳لیتری دیمردار

کندانسورتقطیر۳لیتری دیمردار

توجه:تمامی کندانسورهای خنک کننده برقی استیل مهاجر دارای ثبت برند و ثبت طرح صنعتی و علامت استاندا..

1,300,000تومان

کندانسورتقطیر۴لیتری دیمردار

کندانسورتقطیر۴لیتری دیمردار

تمامی کندانسورهای خنک کننده برقی استیل مهاجر دارای ثبت برند و ثبت طرح صنعتی و علامت استاندارد ای..

1,400,000تومان

کندانسورتقطیر۵لیتری دیمردار

کندانسورتقطیر۵لیتری دیمردار

تمامی کندانسورهای خنک کننده برقی استیل مهاجر دارای ثبت برند و ثبت طرح صنعتی و علامت استاندارد ای..

1,880,000تومان

کندانسورتقطیر۵لیتری دیمردار

کندانسورتقطیر۵لیتری دیمردار

کندانس برقی 2 ورودی 2 خروجی استیل مهاجر مخصوص کار همزمان با 2عدد دیگ بخار 10 یا 25 یا 50 لیتری ویا 1..

1,930,000تومان

کندانسورتقطیر۸لیتر۲فن دیمردار

کندانسورتقطیر۸لیتر۲فن دیمردار

تمامی کندانسورهای خنک کننده برقی استیل مهاجر دارای ثبت برند و ثبت طرح صنعتی و علامت استاندارد ای..

2,880,000تومان

نمايش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)