چشم اندازمهاجراستیل

جشنواره وب

گروه صنعتی تولیدی مهاجراستیل افتخارداردباپشتیبانی شمامشتریان درسراسرایران ازبدوتاسیس تاکنون پله های موفقیت وتوسعه کسب وکارخودرادرکمترین پروسه زمانی پیموده وبه جرات میتوان گفت 90درصداین نقشه راه دربهینه ومتنوع نمودن محصولات ازطرف مشتریان مابرنامه ریزی گردیده که برهمین اساس ودرکناررشدکیفی وکمی خدمات ومحصولات موجود مدیریت مجموعه برای تکمیل نمودن چنین چشم اندازی اقدام به اخذمجوزهای لازم وحتی ثبت اختراع برخی ازمحصولات بنام مهاجراستیل نمودلازم بذکراست که همگان اطلاع دارند اخذمجوزهای بهره وری یا ثبت محصولی دراداره وارگان مربوطه کاربسیارمشکلی است چون برای اعطای هریک ازاین نمادومجوزهاسالها باید راستی ازمایی وتست های لازم یاایمن سازی پروسه فروش اینترنتی توسط متخصصان امرصورت پذیردتادرخواست کننده موفق به دریافت یکی ازاین مجوزیانمادها گردد مطمئن باشیداگر اخذان به راحتی انجام میشد امروز تمام همکاران درتجارت الکترونیک تمامی این گواهی ونمادهارا دریافت مینمودنددرادامه به صورت خلاصه تاریخچه ای ازآغازفعالیت وموفقیت دردریافت اکثرگواهی مجوزونمادهای مربوط به کسب وکارکنونی این مجموعه را به صورت بصری جهت افزایش اطلاعات مشتریان وبه ثمرنشستن زحمات وپشتیبانی انان از مارا مشاهده خواهید نمود

1388 ☑تاسیس مجموعه صنعتی وتولیدی مهاجراستیل باتولید وعرضه فقط چندنوع محصول وفروش عادی
1390☑افزودن چندمحصول درخط تولید راه اندازی وبسایت فروش  دربازار به صورت عادی

1395☑درخواست مشتریان بخصوص مشتریان شهرستانی وبنا به پیشنهادانان به منظوردسترسی مستقیم به محصولات وحذف دلالان درتوزیع اقدام به تاسیس فروشگاه اینترنتی مدرن وفراهم نمودن پروسه خریدآنلاین درون سایت برای تمام مشتریان درسراسرایرانوارسال سفارشات خریدبه دورافتاده ترین نقاط ایران همراه با دریافت گواهی تایید بهره وری ومدیریت کنترل پنل فروش اینترنتی ار موسسه ایکامرس

1396☑عضویت درسندیکای فروشندگان اینترنتی ئدریافت گواهی تائیدکسب کارتوسط این سندیکا
1397☑دریافت مجوزفرهنگ وارشاداسلامی درخصوص فعالیت ومحصولاتی که به ایجاد وگسترش روزافزون کسب وکارهای خانگی وتولیددرامدبرای خانوادهاپس ازتهیه وبکارگیری محصولات مهاجراستیل

1398☑موفق به دریافت مجوزاعتمادالکترونیک ایران اینماداز وزارت صنعت ومعدن همراه با ایجاد تنوع درعرضه محصولات به منظور جلوگیری از سردرگمی مشتریان برای تهیه برخی ازمحصولات کاربردی صنعت تخمیروتقطیر که نهایت تقدیر واستقبال خریداران درسراسرایران را بدنبال آورد
1399☑برنده جشنواره 12سالانه موبایل وسایت اینترنتی ایران  وکسب مقام اول برای بهترین کارافرین اینترنتی ومخترع کندانسور برقی فن دار وراه اندازی خط تولید انبوه بلافاصله پس ازاختراع این محصول
 1400 ☑ثبت مجموعه به عنوان شرکت صنایع مهاجراستیل سهامی خاص

1400 ☑ثبت لوگوی اختصاصی بنام شرکت صنایع مهاجراستیل

1400 موفق به دریافت نشان استاندارد و لوگوی مصرف بهینه انرژی توسط این دستگاه کندانسور برقی فن دارو میزان بالایی بهره وری محصول نهایی
اولین کندانسوربرقی فن دار درایران که دارای علامت استاندارد وبرچسب مصرف بهینه انرژی


علامت استاندارد نشان ایمنی وبهره وری مفیدکالا