• دیگ عرق ساز نی قازان پرفروش
  • تولیدوتوزیع انواع همزن برقی آب انگورگیر
  • مرکزتوزیع انواع قرابه

الکل سنج،هیدرومتر،مزور

الکل سنج،هیدرومتر،مزور

فهرست انواع الکل سنج،هیدرومتر،مزور


الکل سنج فرانسه

الکل سنج فرانسه

درفرایندتقطیرنباتات  به منظور استحصال الکل نیازمندسنجش وکنترل کیفیت وخروجی عرق پی درپی لازم ا..

60,000تومان

الکل سنج فرانسه

الکل سنج فرانسه

درفرایندتقطیرنباتات  به منظور استحصال الکل نیازمندسنجش وکنترل کیفیت وخروجی عرق پی درپی لازم ا..

1,000,000تومان

الکل سنج چینی

الکل سنج چینی

درفرایندتقطیرنباتات  به منظور استحصال الکل نیازمندسنجش وکنترل کیفیت وخروجی عرق پی درپی لازم ا..

800,000تومان

رفراکتومتر غلظت سنج

رفراکتومتر غلظت سنج

مشخصات فنی :ابعاد: 20*3*3 سانتوزن: 100 گرم تا 120گرمدامنه اندازه گیری: صفر تا90برای الکل نوع سنجش :خ..

1,200,000تومان

رفراکتومتر غلظت سنج

رفراکتومتر غلظت سنج

مشخصات فنی :ابعاد: 20*3*3 سانتوزن: 100 گرم تا 120گرمدامنه اندازه گیری: صفر تا80برای بیریکس نوع سنجش ..

1,250,000تومان

رفراکتومتر غلظت سنج

رفراکتومتر غلظت سنج

مشخصات فنی :ابعاد: 20*3*3 سانتوزن: 100 گرم تا 120گرمدامنه اندازه گیری: صفر تا25 برای الکل و صفر تا32..

1,700,000تومان

مزور الکل سنج100 سی سی

مزور الکل سنج100 سی سی

مخصوص الکل سنج چینی /مزور استوانه یکی از ابزارهای آزمایشگاهی است که برای اندازه گیری حجم معینی از ما..

50,000تومان

مزور منقاری

مزور منقاری

مزور استوانه مدرج یکی از ابزارهای آزمایشگاهی است که برای اندازه گیری حجم معینی از مایعات مختلف به کا..

95,000تومان

مزورمدرج الکل سنج cc250

مزورمدرج الکل سنج cc250

مزور استوانه مدرج یکی از ابزارهای آزمایشگاهی است که برای اندازه گیری حجم معینی از مایعات مختلف به کا..

80,000تومان

مزورمدرج الکل سنج cc250

مزورمدرج الکل سنج cc250

مزور استوانه مدرج یکی از ابزارهای آزمایشگاهی است که برای اندازه گیری حجم معینی از مایعات مختلف به کا..

60,000تومان

هیدرومتر 3کاره بیریکس35

هیدرومتر 3کاره بیریکس35

هیدرومتربیریکس3کاره رنج990 تا 1160- آب سنج یا چگالی سنج-قند و شیرینی سنجاین محصول چگالی سنج یا هیدرو..

120,000تومان

هیدرومتر 3کاره بیریکس35

هیدرومتر 3کاره بیریکس35

هیدرومتر 3کاره بیریکس35990تا1150گرینر آلمانی..

600,000تومان

هیدرومتر-1000-1100آلمان

هیدرومتر-1000-1100آلمان

هیدرومتر- آب سنج یا چگالی سنج مارک آلمانی با درجه بندی 1000 تا 1100این محصول چگالی سنج یا هیدرومتر م..

600,000تومان

هیدرومتر-1000-1200فیشر

هیدرومتر-1000-1200فیشر

هیدرومتر- آب سنج یا چگالی سنج مارک ساینتیفیک" فیشر" امریکایی با درجه بندی 1000 تا 1200 این محصو..

600,000تومان

هیدرومتر-600-650

هیدرومتر-600-650

هیدرومتر- آب سنج یا چگالی سنج مارک آلمانی با درجه بندی 600تا650این محصول چگالی سنج یا هیدرومتر مایعا..

550,000تومان

هیدرومتر-650-700

هیدرومتر-650-700

هیدرومتر- آب سنج یا چگالی سنج مارک آلمانی با درجه بندی 650تا700این محصول چگالی سنج یا هیدرومتر مایعا..

550,000تومان

هیدرومتر-700-750

هیدرومتر-700-750

هیدرومتر- آب سنج یا چگالی سنج مارک آلمانی با درجه بندی 700تا750این محصول چگالی سنج یا هیدرومتر مایعا..

550,000تومان

هیدرومتر-700-800

هیدرومتر-700-800

هیدرومتر- آب سنج یا چگالی سنج مارک آلمانی با درجه بندی 700تا800این محصول چگالی سنج یا هیدرومتر مایعا..

550,000تومان

هیدرومتر-750-800

هیدرومتر-750-800

هیدرومتر- آب سنج یا چگالی سنج مارک آلمانی با درجه بندی 750تا800این محصول چگالی سنج یا هیدرومتر مایعا..

550,000تومان

هیدرومتر-800-850

هیدرومتر-800-850

هیدرومتر- آب سنج یا چگالی سنج مارک آلمانی با درجه بندی 800تا850این محصول چگالی سنج یا هیدرومتر مایعا..

550,000تومان

هیدرومتر-800-900

هیدرومتر-800-900

هیدرومتر- آب سنج یا چگالی سنج مارک آلمانی با درجه بندی 800تا900این محصول چگالی سنج یا هیدرومتر مایعا..

550,000تومان

هیدرومتر-850-900

هیدرومتر-850-900

هیدرومتر- آب سنج یا چگالی سنج مارک آلمانی با درجه بندی 850تا900این محصول چگالی سنج یا هیدرومتر مایعا..

550,000تومان

هیدرومتر-900-1000آلمانی

هیدرومتر-900-1000آلمانی

هیدرومتر- آب سنج یا چگالی سنج مارک آلمانی با درجه بندی 900تا1000این محصول چگالی سنج یا هیدرومتر مایع..

550,000تومان

هیدرومتر-900-1000فرانسه

هیدرومتر-900-1000فرانسه

هیدرومتر- آب سنج یا چگالی سنج فرانسه با درجه بندی 900تا 1000این محصول چگالی سنج یا هیدرومتر مایعات م..

550,000تومان

هیدرومتر-900-950

هیدرومتر-900-950

هیدرومتر- آب سنج یا چگالی سنج مارک آلمانی با درجه بندی 900تا950این محصول چگالی سنج یا هیدرومتر مایعا..

550,000تومان

هیدرومتر-950-1000

هیدرومتر-950-1000

هیدرومتر- آب سنج یا چگالی سنج مارک آلمانی با درجه بندی 950تا1000این محصول چگالی سنج یا هیدرومتر مایع..

550,000تومان

هیدرومتر1000-1200آلمانی

هیدرومتر1000-1200آلمانی

هیدرومتر- آب سنج یا چگالی سنج مارک گرینر آلمانی با درجه بندی 1000 تا 1200این محصول چگالی سنج یا هی..

600,000تومان

هیدرومتر1100-1200فرانسه

هیدرومتر1100-1200فرانسه

هیدرومتر- آب سنج یا چگالی سنج فرانسوی بادرجه بندی 1100تا 1200 این محصول چگالی سنج یا هیدرومتر م..

600,000تومان

چربی سنج شیر

چربی سنج شیر

چربی سنج شیر و دوغ باشاخص 0 تا 40جنس بدنه این لاکتومتر از شیشه شفاف ساخته شده است و از سه بخش تشکیل ..

100,000تومان

الکل سنج آلمانی

الکل سنج آلمانی

درفرایندتقطیرنباتات  به منظور استحصال الکل نیازمندسنجش وکنترل کیفیت وخروجی عرق پی درپی لازم ا..

520,000تومان

الکل سنج چینی

الکل سنج چینی

درفرایندتقطیرنباتات  به منظور استحصال الکل نیازمندسنجش وکنترل کیفیت وخروجی عرق پی درپی لازم است..

50,000تومان

نمايش 1 تا 31 از 31 (1 صفحه)