عرق سازنیقازان

عرق سازنیقازان

فهرست دستگاهی پربازده وهنوز درنوع خود جدید یعنی عرق سازنی قازان  که هنوزدرطی سالیان متمادی گلابگیران کاشان وقمصر گلابی ناب توسط این دیگ بهشتی استحصال می کنند


دستگاه گلابگیری نیقازان60لیتری

دستگاه گلابگیری نیقازان60لیتری

3,300,000تومان

دیگ یادستگ..

نمایش 1 تا 1 از 1 (1 صفحه)