نمایشگاه  محصولات مهاجراستیل درسبک تصویری با کلیپ هایی ویدیویی کوتاه سعی درمعرفی محصولات و لوازم و همچنین روش کارکرد را به مشتریان معرفی کنیم تا از ان چه میخواهند بخرند اطلاع وآگاهی داشته باشندپارچ تقطیربرقیداف 2021دبی-مسابقات جت بکس2022دستگاه تشتک زن دستیقفل هواتقطیرباانواع دستگاههاالکل سنج هیدرومتر چگالی سنج مزورجهت اتصال ویگرو روی دیگ بخار