لوازم تخمیر

لوازم تخمیر

لوازم تخمیر

 اسید لاکتیک

اسید لاکتیک

140,000تومان

راهنمای اس..

حذف کننده کلر

125,000تومان

پودر مخصوص..

شربت فروکتوز

85,000تومان

 شربت..

آلفا آمیلاز

آلفا آمیلاز

200,000تومان

پودر آلفاآ..

تشتک زن بطری

980,000تومان

دستگاه تشت..

دی آمونیوم هیدروژن فسفات(DAP)

180,000تومان

دی آمونیوم..

رازک

رازک

240,000تومان

رازک 20گرم..

رفراکتومتر غلظت سنج

رفراکتومتر غلظت سنج

2,700,000تومان

مشخصات فنی..

رفراکتومتر غلظت سنج

رفراکتومتر غلظت سنج

1,300,000تومان

مشخصات فنی..

زلال کننده

زلال کننده

120,000تومان

پودر زلال ..

زلال کننده

170,000تومان

مایع زلال ..

سوپاپ مخصوص برای قفل هوا

سوپاپ مخصوص برای قفل هوا

150,000تومان

سوپاپ مخصو..

سیفون مایعات

سیفون مایعات

150,000تومان

سیفون دستی..

سیفون مایعات

250,000تومان

سیفون برقی..

قفل هوا 6حباب پلاستیکی

قفل هوا 6حباب پلاستیکی

150,000تومان

قفل هوا یا..

جدید

قفل هوا2حباب پلاستیکی

1,000,000تومان

قفل هوا یا..

مالت اکسترکت

مالت اکسترکت

100,000تومان

پودر مخمر ..

متابی سولفیت سدیم

متابی سولفیت سدیم

70,000تومان

متابی سولف..

متابی سولفیت پتاسیم

200,000تومان

پودر استری..

مخمرفرانسوی

مخمرفرانسوی

230,000تومان

مخمر فرانس..

نمایش 1 تا 20 از 29 (2 صفحه)