• دیگ عرق ساز نی قازان پرفروش
  • تولیدوتوزیع انواع همزن برقی آب انگورگیر
  • مرکزتوزیع انواع قرابه

عرق سازاستیل خمره ای

عرق سازاستیل خمره ای

دراین فهرست به معرفی وعرضه بهترین دستگاه عرق ساز تمام استیل ساخت کشورترکیه که ازاستانداردترین ادوات صنعت تقطیرتاکنون شناخته شده همراه بالوازم وتجهیزات جانبی موردنیازاین دستگاه به گونه ای که حق انتخاب یارد هریک ازاین لوازم جهت تسهیل خریدشمامنظورگردیده که درصفحات این محصول ستون کناری قابل مشاهده وانتخاب است

دستگاه تقطیرخمره ای استیل40لیتری

دستگاه تقطیرخمره ای استیل40لیتری

دیگ تقطیر استیل خمره ای ترکیه ای 40لیترکد استیل 304میباشد که سالمترین ظرف برای مواد غذایی و کاملا به..

5,550,000تومان

دستگاه تقطیرخمره ای استیل10لیتری

دستگاه تقطیرخمره ای استیل10لیتری

دیگ تقطیر استیل خمره ای ترکیه ای10 لیترکد استیل 304میباشد که سالمترین ظرف برای مواد غذایی و کاملا به..

4,800,000تومان

دستگاه تقطیرخمره ای استیل20لیتری

دستگاه تقطیرخمره ای استیل20لیتری

دیگ تقطیر استیل خمره ای ترکیه ای 20لیترکد استیل 304میباشد که سالمترین ظرف برای مواد غذایی و کاملا به..

5,250,000تومان

دستگاه تقطیرخمره ای استیل30لیتری

دستگاه تقطیرخمره ای استیل30لیتری

دیگ تقطیر استیل خمره ای ترکیه ای 30لیترکد استیل 304میباشد که سالمترین ظرف برای مواد غذایی و کاملا به..

5,400,000تومان

دستگاه تقطیرخمره ای استیل50لیتری

دستگاه تقطیرخمره ای استیل50لیتری

دیگ تقطیر استیل خمره ای ترکیه ای 50 لیترکد استیل 304میباشد که سالمترین ظرف برای مواد غذایی و کاملا ب..

5,800,000تومان

نمايش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)