عرق سازاستیل خمره ای ترکیه ای

عرق سازاستیل خمره ای ترکیه ای

دراین فهرست به معرفی وعرضه بهترین دستگاه عرق ساز تمام استیل ساخت کشورترکیه که ازاستانداردترین ادوات صنعت تقطیرتاکنون شناخته شده همراه بالوازم وتجهیزات جانبی موردنیازاین دستگاه به گونه ای که حق انتخاب یارد هریک ازاین لوازم جهت تسهیل خریدشمامنظورگردیده که درصفحات این محصول ستون کناری قابل مشاهده وانتخاب است
دستگاه تقطیرخمره ای استیل40لیتری

دستگاه تقطیرخمره ای استیل40لیتری

8,300,000تومان

دیگ تقطیر ..

دستگاه تقطیرخمره ای استیل20لیتری

دستگاه تقطیرخمره ای استیل20لیتری

7,400,000تومان

دیگ تقطیر ..

دستگاه تقطیرخمره ای استیل30لیتری

دستگاه تقطیرخمره ای استیل30لیتری

7,700,000تومان

دیگ تقطیر ..

دستگاه تقطیرخمره ای استیل50لیتری

دستگاه تقطیرخمره ای استیل50لیتری

8,800,000تومان

دیگ تقطیر ..

نمایش 1 تا 4 از 4 (1 صفحه)