کندانسورسطلی لوله استیل
جدید

کندانسورسطلی لوله استیل

2,700,000تومان
تولید کننده:Mohajersteel
کد محصول: خنک کننده سطلی آبی با لوله6متری
موجودی 109

بررسی اجمالی

این کندانسور که در نوع سطلی تولید میشود و از لوله های استیل 304 نگیر12میلیمتری به طول 5یا6متردر ساخت آن استفاده شده است که خروجی دستگاه تقطیر را به شکل بخار دریافت کرده و نهایتا به شکل مایع(عرق) سرد به شما تحویل میدهد و از هدر رفتن خروجی دستگاه به شک...

گزینه های در دسترس

این کندانسور که در نوع سطلی تولید میشود و از لوله های استیل 304 نگیر12میلیمتری به طول 5یا6متردر ساخت آن استفاده شده است که خروجی دستگاه تقطیر را به شکل بخار دریافت کرده و نهایتا به شکل مایع(عرق) سرد به شما تحویل میدهد و از هدر رفتن خروجی دستگاه به شکل بخار جلوگیری میکند و بازدهی دستگاه شما که همان لیتر در ساعت دستگاه است افزایش پیدا میکند. و با گردش آب باعث ایجاد تقطیر میشود.به دلیل اینکه عرق خروجی خنک میباشد کیفیت بالاتری داردو هیچ گونه بو و بخاری در محیط پخش نمیشود و بازدهی محصول بسته به ابعاد دیگ تقطیر از 1 تا 10 لیتر در ساعت متفاوت است.و مناسب دستگاههای تقطیر 10لیتر تا 150 لیتر میباشد.

درپروسه تقطیرتنهاچیزی که بسیاربااهمیت وسودآوراست تولیدواستحصال بخارحاصله ازمایع تحت حرارت است که جهت مهاروجمع آوری هرچه سریعتراین بخارحاصله که بااندک کوتاهی درهواپخش خواهدشدودیگردستیبابی به آن غیرممکن است شماوسیله یاابزاری لازم دارید که درکمترین زمان ممکن این بخارراجهت مهار وجمع آوری به مایع تبدیل کنید وچون حرارت پشت این بخارقراردارد وخودبخارنیز ازدرجه حرارت بالایی درزمان تولید برخورداراست باید این ابزاربه گونه ای عمل کند که با تولیدبرودت وسرمادمای موجوددربخاررا کاهش دهد وزمانی که بخار دمای خودراازدست میدهد به مایع قابل جمع آوری تبدیل میشود لذا نقش این وسیله سردکننده بسیارکلیدی است این وسیله درصنعت تقطیر کندانسور برودتی یا خنک کننده نام دارد که درانواع مختلف موجوداست مانندکندانسورآبی یاکندانسور برقی فن دارویا کندانسورپیرکسی وغیره

هم اکنون محصول پیش رو همان کندانسور ازنوع آبی است که بدون مصرف برق فقط با مایع داخل خودکه همان آب است ولوله های مارپیچ مسی که نقش عایق سردکننده رابازی می کند زمانی که بخارحاصل ازتقطر از زودپزدرحال خروج است به وسیله لوله به داخل این کندانسورسطلی حاوی آب سرد هدایت شده وبخارکه بدنبال راهی برای رساندن خودبه محیط بیرونی میگردد ناچاراز درون لوله های ماپیج این کندانسوردرحال چرخش است که زمانی که بخود مییاد وبه انتهای راه میرسد که دیگربخارقبلی نیست بلکه فرایندموجوددرکندانسور بخارفراری رابه قطرات مایع قابل جمع آوری وذخیره سازی تبدیل نموده واینجاست که بخار تبدیل شده به عرق به داخل ظروف کریستال قرابه ما واردشود چون دیگربه تکامل رسیده وازبخارگاز به مایع عرق موردمصرف ماتبدیل شده لذا نتیجه میگیریم هرچه وسیله سردکننده شما کارایی بیشتری داشته باشدنتیجه نهایی کاربرای شمارضایت بخش بوده واز به هدررفتن سرمایه بایکبارهزینه جلوگیری می کنید دراین قسمت  به شما حق انتخاب داده شده وشما میتوانید باتیک زدن کزینه ها انتخاب نوع محصول درستون کناری این محصول را درظزفیت های موردنظردلخواه انتخاب وپس ازافزودن به سبدخرید وانجام مراحل تکمیل خرید درانتها به صورت خودکار به سیستم پرداخت بانکی متصل شده و هزینه فاکتور صادره ازطرف سیستم فروش اینترنتی مارا با تمامی کارتهای بانکی شبکه شتاب مطابق آموزش وراهنمای خرید اینترنتی دراینجا پرداخت نموده ومنتظر ارسال سفارش خود درهرکجای کشور ایران که سکونت دارید درکمترین زمان ممکن باشید

مشخصات فنی این کندانسور برودتی عبارت است از:

جنس بدنه آلومینیوم ضخیم ومخصوص

داخل مخزن بیش از5مترلوله مسی بنابرظرفیت لیتراژاین لوله مسی تامیزان 7.5مترنیز میرسد

بدون نیاز به مصرف برق وهرکونه انرژینظر بدهید

توجه: HTML ترجمه نمی شود!
    بد           خوب