انواع حسگرها و نشانگرها

ترموستات دیجیتالی

520,000تومان

ترمومانومتر

470,000تومان

ترمومترآنالوگ

500,000تومان
جدید

دماسنج انالوگ

150,000تومان
جدید

دماسنج دیجیتالی

150,000تومان
جدید

رطوبت سنج دماسنج محیطی

120,000تومان
جدید

رفراکتومتر غلظت سنج

2,700,000تومان
جدید

رفراکتومتر غلظت سنج

1,300,000تومان
جدید

پ هاش متر تورنسل

450,000تومان

چربی سنج شیر

150,000تومان
نمایش 1 تا 10 از 10 (1 صفحه)