انواع حسگرها و نشانگرها

انواع حسگرها و نشانگرها

انواع حسگرها و نشانگرها

 ترموستات دیجیتالی

ترموستات دیجیتالی

520,000تومان

 ترموستات ..

ترمومانومتر

470,000تومان

ترمومانومت..

ترمومترآنالوگ

ترمومترآنالوگ

500,000تومان

ترمومتر آن..

دماسنج انالوگ

دماسنج انالوگ

150,000تومان

دماسنج شیش..

دماسنج دیجیتالی

دماسنج دیجیتالی

150,000تومان

ترمومتردما..

رطوبت سنج دماسنج محیطی

رطوبت سنج دماسنج محیطی

80,000تومان

رطوبت سنج ..

رفراکتومتر غلظت سنج

رفراکتومتر غلظت سنج

1,300,000تومان

مشخصات فنی..

رفراکتومتر غلظت سنج

رفراکتومتر غلظت سنج

2,700,000تومان

مشخصات فنی..

سختی سنج آبTDS

سختی سنج آبTDS

150,000تومان

دستگاه تی ..

پ هاش متر تورنسل
جدید

پ هاش متر تورنسل

50,000تومان

پ هاش متر-..

پ هاش مترPH-meter

پ هاش مترPH-meter

390,000تومان

پ هاش مترج..

نمایش 1 تا 11 از 11 (1 صفحه)