انواع حسگرها و نشانگرها

انواع حسگرها و نشانگرها

انواع حسگرها و نشانگرها

ترموستات دیجیتالی

520,000تومان
جدید

ترموستات220ولت دیجیتالی

550,000تومان

ترمومانومتر

600,000تومان

ترمومترآنالوگ

630,000تومان
جدید

دماسنج انالوگ

150,000تومان
جدید

دماسنج دیجیتالی

150,000تومان
جدید

رطوبت سنج دماسنج محیطی

120,000تومان
جدید

رفراکتومتر2زووم

2,700,000تومان
جدید

رفراکتومترالکل سنج

1,300,000تومان
جدید

سختی سنجtds

150,000تومان

پ هاش متردیجیتالی

450,000تومان

چربی سنج شیر

250,000تومان
جدید

کاغذتورنسل phسنج آلمانی

450,000تومان
جدید

کاغذتورنسل هندی

250,000تومان

الکل سنج چینی

80,000تومان
نمایش 1 تا 15 از 15 (1 صفحه)